woensdag 29 september 2021

Burgerforum 04 oktober 20 u in Muze met minister Bart Somers

 Bart Somers Viceminister President van het Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Binnenlands bestuur, Bestuurszaken en inburgering en gelijke kansen spreekt vanuit zijn ervaring als burgemeester van Mechelen over hoe er lokaal kan gewerkt worden aan een warme en eerlijke samenleving met kansen voor iedereen.

Maandag 04 oktober tussen 20 - 22 uur in cc Muze
Organisatie van het Burgerforum en lokaal bestuur