vrijdag 17 september 2021

Agenda gemeenteraad 30 september 2021 omstreeks 19u00

 Ook deze maand komen de gemeenteraadsleden samen om beslissingen te nemen over de nieuwe agendapunten voor de gemeenteraad van 30 september eerstkomende

Om voldoende afstand te garanderen, wijkt de raad uit naar het congrescentrum van Circuit Zolder. Naast politie en pers kunnen 20 bezoekers de raad bijwonen. Wie erbij wil zijn, schrijft zich best op voorhand in. De plaatsen zijn beperkt! KLIK HIER OM INTESCHRIJVEN

Enkele punten uit de gemeenteraad er staan 17 punten genoteerd.
- aankoop gronden Mangelbeekvallei
- lokaal energie- en klimaatpact
- GBS - schoolreglement
- goedkeuring jaarrekening 2020 lokaal bestuur H-Z
KLIK HIER voor alle agendapunten te lezen