zondag 29 augustus 2021

JOUW MENING OVER JOUW KERK

Zondag a.s. 29 augustus zullen alle kerken van Heusden-Zolder geopend zijn, minimaal van 13 tot 18 uur. Het gemeentebestuur en de kerkfabrieken nodigen je uit om dan een bezoekje te brengen, zeker aan jouw parochiekerk. 

Je kan er mee bepalen hoe jouw parochiekerk in de toekomst er zal uitzien. Immers, ingevolge een Decreet van de Vlaamse Regering, is elk gemeentebestuur verplicht een plan op te stellen (= “Kerkenbeleidsplan”) omtrent het gebruik van de parochiekerken op lange termijn. Zo werkt ons gemeentebestuur, samen met de kerkfabrieken en de parochieteams, aan een toekomstvisie voor de 8 kerkgebouwen in Heusden-Zolder.

 In dit Kerkenbeleidsplan zal bekeken worden of de aanwezige infrastructuur naast de erediensten ook geschikt is voor bijkomende of extra initiatieven. 

Eind vorig jaar en begin dit jaar werd reeds een online enquête georganiseerd voor alle inwoners. Hierop kwamen méér dan 800 reacties binnen. De resultaten hiervan zullen zondag a.s. voorgesteld worden in de 8 parochiekerken, die voor deze gelegenheid alle 8 speciaal geopend zullen zijn.

Je kan er kennis maken met de verschillende voorstellen die per kerkgebouw werden geformuleerd. Tijdens je bezoek kan je ook nog je eigen voorstellen doen; je kan bovendien je naam opgeven wanneer je geïnteresseerd bent en bereid bent hieraan in de toekomst mee te werken. In het najaar zullen alle voorstellen verder uitgewerkt worden en samengebracht worden in het nieuwe Kerkenbeleidsplan voor Heusden-Zolder. We hopen je zondag te mogen ontmoeten in één van de parochiekerken.