zaterdag 28 augustus 2021

Fietsroutekaart toont de weg naar school

Begin september springen heel wat leerlingen terug op hun fiets, op weg naar een nieuw schooljaar. Met het scholenplan ondernamen we een heleboel acties om de verschillende schoolomgevingen veiliger te maken. Het lanceren van een fietsroutekaart is een volgende en vernieuwende stap in dat plan. Verkeersveiligheid staat dan ook hoog op de agenda in Heusden-Zolder.

Een aantal steden in Vlaanderen werken met een schoolroutekaart, specifiek gericht naar één school. Wij volgen een andere aanpak en breken net buiten de kerkdorp-grenzen. Niet iedereen gaat naar school in het kerkdorp waar hij/zij woont. Onze fietsroutekaart geeft een overzicht van heel Heusden-Zolder, met daarop alle aanbevolen fietsroutes naar verschillende bestemmingen in onze gemeente zoals scholen, sportclubs, jeugdverenigingen, gemeenschapscentra of openbare diensten. Naast deze routes kan je ook verschillende pijnpunten terugvinden op de kaart. Dit zijn locaties die opgenomen zijn in het Scholenplan en op termijn aangepakt worden. Door ze duidelijk te markeren, leren we de kinderen om er op een veilige manier mee om te gaan.

Voor de begeleiding van dit project werkt het lokaal bestuur samen met Mobiel 21. Ze inspireren en activeren inwoners, verenigingen en lokale besturen om doordacht om te gaan met verplaatsingen en de manier waarop we dat doen. Verder konden we rekenen op input van de scholen, jeugd- en sportverenigingen, de fietsersbond en onze wijkagenten om tot een zo compleet mogelijke fietskaart te komen.

Om het initiatief wat meer kracht bij te zetten, krijgt elke leerling van het lager en middelbaar onderwijs een exemplaar van de fietsroutekaart. Uiteraard vergeten we onze jeugd- en sportverenigingen niet. Ook zij krijgen een kaart voor hun clublokaal. Daarnaast zal de kaart ook digitaal raadpleegbaar zijn via www.heusden-zolder.be en krijgt ze van zodra een knelpunt wordt aangepakt, een update.
 Info: Team Leefomgeving | Mobiliteit – 011 80 80 80