zaterdag 14 augustus 2021

Dit is Heusden-Zolder => de opbouw pensionaat bij de zusters Ursulinen


De stichting van het pensionaat, dat snel uitbreidt, vergt ook een vergroting van de gebouwen.
In 1886 worden klassen en een studiezaal toegevoegd aan het oude gebouw langs de straat.
In 1888 wordt een keuken met afwasplaats gebouwd.
In 1889 wordt de nieuwe kapel in de richting van de tuin gebouwd door aannemer Vande Velde.
              De Familie van Zuster Clara schenkt het orgel voor de kapel.
In '1893 bouwt men het pensionaat gelijklopend met de tuin.
In 1895 voor het externaat werden de twee eerste klassen gebouwd tegenover de speelplaats van de pensionaires.1890. Oudste foto yan de zusters Ursulinen te Heusden, genornen voor de nieuwe kapel. Zittend v.l.n.r. mère Marie-Anne, mère Justine, mère Philippine (overste), mère Ursule en mère Josephine. Staande: mère Elisabeth, mère Aloise, mère Clara, mère Thérèse, zuster Rosalie, zuster Martha. Derde rij : zuster Brigitte, zuster Henrica en zuster Coleta.

 In het jaar 1900 werd het voorste deel van de pachthoeve gebouwd en in 1908 het volgende deel. Zodra het voorste deel klaar was, kon men overgaan tot het afbreken van de oude boerderij die bestond uit stal, schuur, twee lokalen die als klassen dienst hebben gedaan en verder de bergingen en privé-vertrekken. Op die plaats bouwde men in de jaren 1900 - 1901 het huidig klooster, vanaf de kapel tot aan de inrit, met in de kelder en op de benedenverdieping dezelfde doorlopende gang.

In de kelder waren de volgende lokalen voorzien: links achtereenvolgens de refter, de broodplaats, de wijnkelder en de vleeskelder; rechts en aan de overkant: de melkkelder, de appelkelder en de bierkelder. Op de benedenverdieping links: recreatieplaats, spreekkamer, telefoonkamer en bureau van de overste; rechts: een logeerkamer, de grote spreekkamer en de gewone spreekkamer aan de ingangsdeur.

Op de eerste verdieping werden tien cellen en een Lijnwaadkamer ( was een kamer voor het maken van een soort textiel dat gemaakt wordt uit vlas) ingericht en twee logeerkamers aan de andere zijde van de trap.

De nieuwe boerderij bestond achtereenvolgens uit bakhuis, verfwinkel, washuis, strijkplaats, werkhuis, stal, schuur, plaats voor het kleine landbouwgerief en tenslotte de slaapkamers van de knechten die in 1952 tot woonhuis werden omgevormd. Deze bouwwerken waren voltooid in 1911. Het was vooral te danken aan de stuwende kracht van zuster Ursule dat zoveel tot stand kon komen.
Met veel dank aan zuster Francesca Rombouts