zondag 18 juli 2021

"" Op de Heusdense Voort "" Historiek Kajotterskappelleke

Op den Zandberg in de Kapelstraat plaatste Mathias Cuppers een kleine kapel aan een dennenboom, die er nu nog altijd staat. Dit als blijk van hun geloof in OL Vrouw en als dank voor het priesterschap voor hun zoon Alfons die rond 1936 werd gewijd. In het begin van de oorlog in 1940 werd er regelmatig gebeden aan deze kapel voor alle zorgen en leed van deze zware tijd.

In l942 nam Kapelaan Vanhoudt samen met de Kajotters het initiatief om een grote stenen kapel te bouwen. Het opschrift bij het beeld van OL Vrouw werd "" Ik Ben de Maagd der armen"" dit naar haar verschijning in Banneux. Personen die we nog herinneren zijn Mathias (Tiéés) Cuppers, Frans van Juliana Reynders, Wies Deelkens (de plakker), Vic Eerdekens, Bér Bijloos, André van Nand Claes, aannemer Driessens, waarschijnlijk het toenmalig bestuur .
Familie Cuppers schonk de berg en Frans Reynders een deel grond zodat men rond de kapel kon beeweeg kon wandelen Dit kan helaas niet meer. Deze berg is een deel van de wal die de schansen Geenrijt en Schoot met elkaar verbond.

Kapelaan Vanhoudt vroeg in deze moeilijke tijd aan de mensen om zo veel mogelijk bij O.L.Vrouw te gaan bidden, zeker toen verschillende jonge mensen en kajotters naar Duitsland werd gevoerd om er in de wapenfabrieken te gaan werken. De familie Aerts met vader Leonard (Nar) aan het hoofd was de drijvende kracht voor een gebed voor een veilige thuiskomst. Ze kwamen allemaal behouden terug waar onder ook zoon Jef. Door zijn gebed vond de familie steun en troost om deze traditie voort te zetten.

Toen vader Nar en moeke Mathilde er niet meer waren hebben de kinderen zich verder ontfermd over deze kapel.ln het bijzonder Elza, die dag in dag uit ijverde voor de zorg van de kapel. Ze vond meeAls kind heeft zij meegeholpen aan de bouw. Met een rode en een witte steen in iedere hand trok zij de berg op om de metsers te bevoorraden. Na 70 iaar stond en staat de familie Aerts met ons Elza samen met de buurt, klaar om deze Kajotterskapel in de bloemen te zetten op l5 augustus 2012. Eerst met een viering in de St Willibrorduskerk en in de namiddag een ingetogen tocht van de St Janskapel naar de Kajotterskapel om daarna verhalen over vroeger te delen met de aanwezigen in de Boshut aan de Bouworde (Bark). Samen met de buurt, OudKajotters, en mensen die het Kajotterskapelleke in hun hart koesterden, wilden ze samen eer betuigen aan O.L.Vrouw op de berg in de Kapelstraat.
Geschreven door Maurice Mue

Uit het boek ""De Voort op "" dat nog steeds verkrijgbaar is bij Maurice Mues
KLIK HIER  en je kan hem contacteren via zijn Facebook account.