woensdag 7 juli 2021

Beleidsmakers aan het werk

Kort

• De gemeenteraad keurde het retributiereglement op bestuurlijke inbeslagname van voertuigen goed.
• Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om ecologische zeep aan te kopen voor jeugdverenigingen om zo duurzaamheid op kamp te stimuleren.

Aanmeldsysteem onderwijs
Vanaf 2022 zullen we voor de inschrijvingen in de kleuterschool overschakelen naar een digitaal aanmeldsysteem. Kampeertoestanden aan de schoolpoort zullen niet meer nodig zijn want ouders zullen ruim de tijd krijgen om hun kind aan te melden. Na deze periode krijgen de ouders een ticket voor de school waar ze kunnen inschrijven. We kunnen nu al meegeven dat dit in de meeste gevallen de school gaat zijn van hun eerste keuze. De dienst welzijn zal het systeem beheren voor alle scholen in Heusden-Zolder.

Voorstel nieuwe straatnamen
Heusden-Zolder blijft groeien als gemeente. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat er nieuwe straten bijkomen, die uiteraard een naam verdienen. Bij de start van 2021 deed het lokaal bestuur een oproep naar interessante voorstellen tot nieuwe straatnamen. We zochten passende namen voor onder andere de verkaveling Mortelveld en voor zijstraten aan zowel Kapelhof als Kerkenblookstraat. Daarnaast heeft het stuk vanaf de Kerkenblookstraat tot de parking van de school, het doodlopende stuk vanaf de Veenderweg en het gedeelte tussen Sint-Jansstraat en Schomstraat een straatbordje nodig. Er kwamen heel wat bruikbare voorstellen binnen, in het bijzonder voor de verkaveling Mortelveld. We trappen een open deur in, als we zeggen dat de medische wereld een belangrijke rol speelde en speelt in deze vreemde corona-tijden. Om die reden steunt ons lokaal bestuur het voorstel om in Mortelveld gebruik te maken van namen van bekende en lokale dokters die een grote betekenis kenden in onze gemeente. We hebben het dan over dokter Leon Weytjens, dokter Mieke De Laat, dokter Jan Hillen en dokter Jos Miserez. Zij speelden elk op hun manier een belangrijke rol in Heusden-Zolder. Deze en andere voorstellen worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 24 juni. Na goedkeuring volgt er een openbaar onderzoek van 30 dagen. De knoop wordt definitief doorgehakt aan het einde van de zomervakantie.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
Afhankelijk van de geldende maatregelen vindt de raad van 26 augustus digitaal plaats of in de raadzaal. Raadpleeg onze website voor recente informatie.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen