donderdag 3 juni 2021

Omgaan in afhankelijkheid

Herstelacademie Limburg organiseert in samenwerking met ons Sociaal Huis een cursus ‘omgaan met afhankelijkheid’. Tijdens vier aaneensluitende workshops wordt stilgestaan bij positieve en negatieve ervaringen die in je rugzak zitten, mogelijke veranderingen in je leven en wat het betekent om gelukkig te zijn. 
De cursus vindt plaats in het Sociaal Huis op 4-11-18 juni en 2 juli, telkens van 10 tot 12.30 uur. Inschrijven is verplicht en kost € 20.
Meer info kan je terugvinden op www.herstelacademie.be/limburg.
 Info: www.herstelacademie.be