vrijdag 4 juni 2021

Ex-Mijnwerkers (uit H|Z) kwamen naar Houthalen voor een blitzactie

Vandaag deze voormiddag organiseerde  Ex Mijnwerkers een samenkomst en een BLITZ ACTIE achter de KS zetel Houthalen. Vele ex mijnwerkers van Heusden-Zolder waren dan ook aanwezig omstreeks 10u30. Zij  verzamelden in groepjes van vier, coronaproef en mondmasker verplicht wel te verstaan.
Hier werdt de briefing gegeven!!!

Geen belastingen op het éénmalige bedrag van retroactiviteit en het supplement voor ondergrondse mijnwerkers. Vandaag 4 juni 2021, hebben de ondergrondse mijnwerkers met een ruime groep van 200 leden een Blitz-actie uitgevoerd op het voormalige KS terrein te Houthalen waar de hoofdzetels van NV KS was gevestigd.

Voorafgaand was er een korte oproep geweest om alles te kunnen laten verlopen volgens de coronaregels.
Voor de voorzitter van KS Vriendenkring en Mijnwerkers voor werk, Michel Dylst, is dit de voorbereiding voor de actie naar Brussel op het einde van de maand.
De politieke vertegenwoordigers van de wetgevende macht (Kamer van Volksvertegenwoordigers ) zijn het steeds eens geweest over de visie dat er geen belastingen moet betaald worden op het éénmalige bedrag van retroactiviteit en het supplement voor ondergrondse mijnwerkers.
Dit blijkt ook uit de studies van de verschillende universiteiten van Vlaanderen en Wallonië.
Al de topspecialisten fiscaliteit zijn het er over eens dat er geen wet voor handen is om belastingen in te houden op het éénmalige bedrag van de retroactiviteit en het supplement van de ondergrondse mijnwerkers.
Dit is een unieke situatie die niet voorzien is door de wet, en ieder ambtenaar van FOD Financiën is verbaasd over het jarenlange onrecht dat aangedaan is aan de ondergrondse mijnwerkers.

Wet is wet voor iedereen, ook voor de administratie van FOD Financiën.
Daarna zijn de ondergrondse mijnwerkers met een grote delegatie naar het herdenkingsmonument voor de overleden ondergrondse mijnwerkers te Waterschei getrokken.
Voorzitter Michel Dylst bracht daar hulde aan de overleden mijnwerkers, en verwees ook naar de ondergrondse mijnwerkers die tijdens deze Coronaperiode ons hebben verlaten. Ingetogen hielden de aanwezigen 1 minuut stilte.
Namens mijnwerkersvereniging “KS Vriendenkring vzw”.
de studie- en documentatiecentrum “Mijnwerkers voor Werk”
 Speciale dank aan voorzitter Michel Dylst voor de verslaggeving en Eddy Melis voor de foto