zondag 30 mei 2021

Pater Jef Beckers (56 jaar geleden) vermoord voor zijn idealen.

In 1916 werd Pater Jef Beckers geboren in de toen zijnde Langstraat, maar nu de bekende P. Beckersstraat in Eversel. Dat is de buurt van het Albertkanaal.....
Hij deed zijn studies lager en middelbaar en daarna is Jef naar de paters Kruisheren in Diest getrokken waar hij in het jaar 1943 om juist te zijn op 12 augustus tot priester werd gewijd en nog enkele jaren later is pater Jef Beckers naar de missies  en Congo vertrokken in 1945. Daar zal hij door de jaren heen in 5 missieposten werken en de plaatselijke bevolking hulp bieden. De mensen in die buurten bijstaan en helpen verzorgen en leren  omgaan met de velden en andere zaken.
20 jaar lang trok Pater Jef Beckers door de brousse van Congo met zijn enige bezittingen een stoel met een tafel, een koffiepot en zijn pijp. Zijn echte rijkdom was de plaatselijke bevolking, waar hij goed mee kon opschieten. Die mensen die steeds blij waren met Jef in de buurt en wisten dat zij op hem konden rekenen. Hoeveel mensen zou hij er niet gedoopt hebben. Al vlug mocht pater Jef Beckers al een plaatselijke naam krijgen van de plaatselijke bevolking . ""Jozefu Zamba”" genoemd, wat betekent: “Jef die altijd in de brousse is”.

Begin jaren zestig kwamen de rebellenlegers in Congo in opspraak, zij hadden het ook op de blanken gemunt die de belangrijke grondstoffen en andere plunderde en meenamen naar hun thuisland. Zo zijn in die tijd de meeste blanken op de vlucht geslagen en naar hun vaderland terug gekeerd. De zusters en paters bleven hun missieposten trouw. De meesten van deze missiezusters en paters werden gevangen genomen en gefolterd, opgesloten en vermoord.
Zo kwam op 30 mei 1965 Pater Beckers en een groot aantal andere zusters en paters om het leven in Buta. Hun lichamen werden één voor één in de rivier de Rubi gegooid en dit was hun graf.


De missionarissen waren geen romantici, het waren geen avonturiers, het waren moedige mensen die geloofden in hun zending. Mensen bekeren tot het katholieke geloof en nog veel meer. Eigenlijk waren het ontwikkelingshelpers avant la lettre.
Pater Jef Beckers is vermoord voor zijn ideaal ......
Pater Jef Beckers kreeg een monument in Eversel en dit kan je terug vinden in de Butastraat.