maandag 5 april 2021

afhalen gewijd water


Vanaf Pasen, kan je in de kerken van onze federatie vers gewijd water afhalen.
Wijwater of heilig water is water dat door de priester is gezegend met Gods zegen.
Dit water wordt in de katholieke kerk gebruikt bij verschillende religieuze handelingen.
Het is het teken van ons doopsel tot kind van God. Het belangrijkste gebruik van wijwater is bij de doop.
Maar wijwater wordt ook gebruikt om allerlei zaken aan God te wijden en om zo tegen kwaad en onheil te beschermen.
In de 3 kerken van onze federatie kan je wijwater – coronaproof - afhalen vanaf Pasen, op zondagen:
Heusden: tussen 9 en 16 uur
Eversel: tussen 9 en 16 uur
Berkenbos: tussen 9 en 13 uur