vrijdag 12 maart 2021

't Molenholleke wint heel wat boekenbons van 'Lees17 een boek van de bib'.

Het leesproject van de bibliotheek van Heusden-Zolder ‘Lees 17 een boek van de bib’ was een succes in 't Molenholleke. Onze leerlingen hebben heel veel boeken gelezen ! En daarom verdienden we heel wat boekenbons. Hiermee kunnen de klassen nieuwe (voor)leesactiviteiten organiseren.

De ouderraad en heel wat ouders beantwoorden onze oproep om meer te lezen en om de bibliotheek te bezoeken. Als school geloven wij sterk in ouderbetrokkenheid wat ook het leesplezier versterkt en kansen biedt. Zien lezen, doet lezen ! En (voor)lezen verrijkt je wereld en je taal, ....... wat ook weer je school- en toekomstkansen vergroot. Met veel dank aan Rita Grosemans