woensdag 31 maart 2021

Persmededeling KS Vriendenkring 31 maart 2021

Wij zijn vandaag 31 maart 2021!
Dit is de dag dat de Minister van Pensioenen Mevrouw Karine Laliuex aan al de ondergrondse mijnwerkers de belofte deed dat uiterlijk vandaag ieder rechthebbende ondergrondse mijnwerker zijn herberekening zou ontvangen hebben inzake de retroactiviteit en het daarbij horende supplement, Wet Barbara Creemers 15 juni 2020.

Met overgrote tevredenheid stellen wij vast dat vandaag 96% van de levende rechthebbende ondergrondse mijnwerkers hun achterstallen ontvangen hebben en de berekening van het nieuwe supplement volgens de wet van 15 juni 2020.

Vandaag wensen wij al de ambtenaren van de FPD (Federale Pensioendienst) kantoren voor hun goede en correcte werk met betrekking tot een dossier (pensioen ondergrondse mijnwerkers) dat reeds vele 10-tallen jaren was afgesloten.

Zij hebben samen met de topdirectie van de FPD te Brussel resultaten neergezet waar iedere overheidsdienst een voorbeeld kan aan nemen. Een dikke proficiat is hier zeker op zijn plaats.

Tot op vandaag moeten wij vaststellen dat er een belangrijk meningsverschil is naar aanleiding van de afhoudingen van bedrijfsvoorheffing op het éénmalige bedrag van retroactiviteit van het supplement van ondergrondse mijnwerkers.

De mening van onze specialisten fiscaliteit, die steeds talrijker worden, is tegengesteld aan de mening van de adviseur-generaal van de administratie FOD Financiën.

Vermits er een tegenstelling is in de interpretatie van het Wetboek op Inkomensbelastingen (WIB) en er ook geen wet is, die afhouding van bedrijfsvoorheffing toelaat, eisen wij nadrukkelijk dat artikel 170, 171 en 172 van de Belgische Grondwet volledig gerespecteerd worden.

De Grondwet is voor de ondergrondse mijnwerkers geen vodje papier.

Tenslotte willen wij vriendelijk suggereren dat Vicepremier, Minister van Financiën, de Heer Vincent Van Peteghem, een voorbeeld neemt aan de Minister van Pensioenen, Mevrouw Karine Lalieux en de wet correct uitvoert en vooral naleeft.