vrijdag 12 maart 2021

""Om terug te zien uit H|Z"" uit het fotoboek 50 jaar HVT 2001


 
BEUKE? En toch zulle we lachen ....
In deze tijd van Politiehervormingen houden 2 politieagenten hun job voor bekeken als den druk op het werk teveel wordt. Ze gaan op zoek naar nieuwe kansen, een plaatselijke schoenmaker is door zijn positie beter op de hoogte van alles dan wie ook en hij verwerft eigenlijk de feitelijke macht over de gemeente. Er is genoeg werk maar alles is te onzeker dus vormt het interimkantoor de schakel. Inmiddels krijgt ook de omloop van Terlaemen een nieuwe functie als de agenten van de nieuwe rijksgemeente interpolitiezone op zoek zijn naar de juiste invulling van hun taak. Mistoestanden ... vooral veel mistoestanden  Heerlijk en eerlijk amusement
""nie vur bé te beuken"" tenzij u beukt van 't lachen. Hierme houd HVT de traditie hoog, een verhaal met plaatselijke situaties en de actualitieit als leidraad . De politiehervormingen , de rol van de plaatselijke middenstaander, het groeiende beroep op tijdelijke werkzaamheden en de omloop van Terlaemen die ondanks de criticasters de wereldtop en verschillende sporten naar zich toe trekt.
26-27 januari 2001
 2-3-6-9-10- 11 februari 2001