woensdag 17 maart 2021

Geen MijnMarkt

Het vaccinatiecentrum WATT 17 draait ondertussen op volle toeren. De bereikbaarheid van de site rond het Marktplein is en blijft dan ook heel belangrijk. Op het plein zelf is bovendien een parking voor minder mobielen voorzien. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, besloot het lokaal bestuur om zolang het vaccinatiecentrum operationeel is, geen edities van MijnMarkt te organiseren. Met deze beslissing kiest het beleid resoluut voor een optimale werking van het vaccinatiecentrum en de bereikbaarheid.

Bovendien blijft onze populaire MijnMarkt een evenement dat zeer veel bezoekers aantrekt, wat ook in strijd is met de huidige maatregelen. Met deze beslissing blijven we de gezondheid en veiligheid van onze marktbezoekers voorop zetten. Onze diensten volgen de situatie op de voet en bekijken wanneer een eerste editie van MijnMarkt haalbaar wordt.
Info: Team Welzijn | Economie – 011 80 80 80