woensdag 3 maart 2021

Extra steun voor het verenigingsleven

Eind vorig jaar besloot het lokaal bestuur om onze erkende verenigingen een hart onder de riem te steken en hen te helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Met een pot van €50.000 geven we een stevige, maar noodzakelijke injectie in ons verenigingsleven. Tijdens de aanvraagperiode tekenden 49 verenigingen en clubs in op het aanbod. Het gaat over 9 culturele verengingen, 14 jeugdwerkingen en 26 sportclubs.

In totaal werd een bedrag van € 197.490,69 aangevraagd, waarvan € 174.149,29 voldeed aan alle voorwaarden. Dat eindbedrag werd herrekend naar het door de gemeenteraad vastgelegde budget. De verenigingen mogen dus binnenkort een toelage verwachten van minimum € 250 tot maximum € 1.707,22. Elke deelnemende vereniging of club wordt persoonlijk op de hoogte gebracht van de toegekende toelage.

De coronamaatregelen blijven zwaar wegen op de werkingen van de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in onze gemeente. Ons lokaal bestuur maakt opnieuw ruimte voor een extra financiƫle ondersteuning, door net zoals afgelopen jaar een extra subsidie van 50 % van de reguliere werkingsmiddelen uit te keren. Deze 50% extra middelen komt dus bovenop de reguliere werkingssubsidies.

Maar daar stopt het niet. Eind dit jaar kunnen clubs en verenigingen opnieuw aanspraak maken op een noodfonds. De voorwaarden worden vastgelegd in een reglement dat na de zomervakantie ter goedkeuring zal liggen op de gemeenteraad. Heusden-Zolder laat het verenigingsleven duidelijk niet in de steek!
Info: Samenleving – 011 80 80 80