donderdag 11 maart 2021

Een jaar later.


Vorig schooljaar plande Het Berenhuis een project met de leerlingen van de Wereldklas van GO!-Next Schans-Luchtballon. Met de steun van Een Hart voor Limburg zouden ze mensen die met passie hun beroep uitoefenen gaan bezoeken. Er werden plannen gemaakt met Hof Ter Bloemen, de politie, de brandweer, de schildersopleiding van CVO De Verdieping… Corona gooide roet in het eten. Nu, op 2 dagen na een jaar verder, wordt het project terug opgepikt in een andere vorm. De beren speelden vandaag -als start van een hele reeks coronaveilige activiteiten- ludieke taaloefeningen in de school. Met veel dank aan Gerlinde Gilissen