donderdag 25 maart 2021

Eén jaar GAS: een balans

Om overlastproblemen zoals geluidsoverlast, sluikstorten of verstoring van de openbare orde een halt toe te roepen, startte Heusden-Zolder begin 2020 met het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties of kortweg GAS. Deze manier van aanpak geeft een lokaal bestuur de mogelijkheid om vaststellingen rond overlast te doen, met de garantie dat elk dossier behandeld wordt. Een jaar later maken we de balans op en kijken we of de aanpak ons meer slagkracht opleverde.

In onze gemeente ligt de focus vooral op preventie. We zijn er dan ook van overtuigd dat sensibiliseren vaak een helend effect heeft. Wanneer we echter merken dat de boodschap niet aankomt, schakelen we snel over naar GAS. Dat schakelen doen we bovendien meteen bij bepaalde inbreuken, zoals bijvoorbeeld sluikstorten, verkeersinbreuken en het misbruik van lachgas. Dat laatste is bovendien minder onschuldig dan gedacht wordt. Het is zeer slecht voor de gezondheid, verslavend en ronduit gevaarlijk in het verkeer. Afgelopen jaar werden ruim 16 dossiers opgestart.

In 2020 werden maar liefst 124 dossiers geopend inzake sluikstort. Overtreders werden niet enkel verbaliseerd, maar kregen ook de opruimingskosten voorgeschoteld. Onze lokale politie trad stevig op en tekende 538 overtredingen op stilstaan en parkeren op. Inbreuken op innames openbaar domein, verwaarloosde tuintjes en het verbranden van afval staan ook op de lijst, weliswaar in mindere mate. Interessant weetje is dat er slechts één GAS-dossier is over een minderjarige. Een goed voorbeeld om aan te tonen dat Heusden-Zolder jongeren zeker niet viseert.

Wie GAS kent, weet ook dat een sanctie zich niet altijd vertaalt tot een boete. Met het gebruik van GAS-bemiddelingen brengen we slachtoffer en overtreder samen, met de hoop op een verzoening. Afgelopen jaar waren er een 15-tal GAS-bemiddelingsdossiers.
Na één jaar GAS, tellen we 755 GAS-dossiers in onze gemeente. Dat cijfer is, zeker in vergelijking met omliggende lokale besturen en politiezones, behoorlijk. De eindconclusie is dan ook zoals verwacht: GAS werkt. Heusden-Zolder maakt zonder meer sterk werk van een aangename én veilige omgeving. 
 Info: Team Welzijn | Preventie - 011 80 80 80