maandag 29 maart 2021

Beleidsmakers aan het werk

Kort
• We verlengen onze samenwerkingsovereenkomst met VZW Het Vervolg voor 2021. Zij spelen een belangrijke rol in het onthaal in ZLDR Luchtfabriek.
• Onze bibliotheek tekent in op het gebruikersonderzoek Bib21. Het onderzoek levert interessante data op waarmee onze bib haar dienstverlening kan bijsturen.
• Het College van Burgemeester en Schepenen duidt ook voor 2021 een partner aan voor het onderhoud van onze wegbermen.

Subsidie voor studiebegeleiding
De vzw Youth of Rose bestaat uit een groep jongeren die zich inzet voor huiswerkbegeleiding bij hoofdzakelijk kansarme kinderen en jongeren. De huiswerkbegeleiding gaat twee avonden per week door van 18 tot 20 uur. Youth of Rose gaat samen met de ouders aan de slag met de bedoeling dat de kinderen en jongeren op termijn zelfstandig verder kunnen. Voor dit jeugdproject krijgt vzw Youth of Rose een subsidie van € 300.

Circuit Zolder sluit charter af met buren
Circuit Zolder is een internationale trekpleister voor auto-, motor-, fiets- en andere evenementen. Voor een goede balans met de buurtbewoners zetten de partners duidelijke afspraken op vlak van geluid, mobiliteit, groen en communicatie op papier. Dit charter werd door het schepencollege bekrachtigd.

Aankoop perceel Kapelstraat
Het lokaal bestuur maakt werk van een fietspad ter hoogte van de Kapelstraat. Door deze ingreep verdwijnen aan onze gemeentelijke werkplaats verschillende parkeerplaatsen. Om dit verlies op te vangen, wijken we uit naar het perceel aan de overkant van de weg. Voor de oppervlakte van 19a 28ca betaalt het lokaal bestuur op basis van het schattingsverslag, de aankoopprijs van € 136 078,24.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
Afhankelijk van de geldende maatregelen vindt de raad van 29 april digitaal plaats of in de raadzaal. Raadpleeg onze website voor recente informatie.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen