zaterdag 6 februari 2021

Tijdelijk een stukje weg innemen … hoe doe je dat?

Het openbaar domein is van iedereen. In sommige gevallen is het echter nodig dat je een stukje van dat domein inneemt, bijvoorbeeld om een steiger, puincontainer of verhuislift te plaatsen. Het is belangrijk dat deze innames op een veilige manier en met zo weinig mogelijk hinder plaatsvinden. Hiervoor heb je een aanvraag ‘tijdelijke inname openbaar domein’ nodig.
Je vraagt zo’n vergunning minstens 10 dagen voor de start van de inname aan via een aanvraagformulier dat je kan terugvinden op de website van onze lokale politie of via www.heusden-zolder.be. Voor innames die langer dan 24 uur duren, betaal je een prijs die berekend word op basis van het aantal m² die je inneemt en de duur van de inname. Bij het aanvragen van de vergunning voeg je een plannetje of een foto toe, waarop je aanduidt welke stukje berm of weg, welke parkeerplaatsen, ... je wenst in te nemen.
De aanvrager zorgt zelf voor de verplichte wettelijke signalisatie en verlichting. Ook wettelijke containers mét witrode striping, D1-bord en verlichting zijn een must. Onze politie voert hierop controles uit. En het spreekt voor zich dat je na de werken het ingenomen openbaar domein terug netjes achterlaat.
Info: Politie Heusden-Zolder – 011 45 01 11