dinsdag 23 februari 2021

persbericht ivm onderzoek naar criminele organisatie

“In het kader van twee gerechtelijke onderzoeken, o.l.v een onderzoeksrechter in Limburg, afdeling Hasselt, heeft de federale gerechtelijke politie van Limburg met bijstand van diverse lokale politiezones (Beringen-Ham-Tessenderlo, Carma, Kempenland en Heusden-Zolder), CIK en DAB vandaag 25 huiszoekingen in Limburg uitgevoerd. Hierbij werden 17 personen gearresteerd en werden ongeveer 140.000 EURO cash geld, 11 luxewagens en een twintigtal luxehorloges in beslag genomen.

a) Het eerste onderzoek heeft betrekking op een criminele organisatie, opererend vanuit Heusden en Beringen, die zich bezig zou houden met het verduisteren van geleasede luxevoertuigen. Deze wagens werden geleased op naam van schijnvennootschappen, meestal geleid door een stroman-zaakvoerder. Deze leasingvoertuigen werden na levering verder verkocht. Het Parket Limburg vorderde in februari 2021 de onderzoeksrechter wegens lidmaatschap aan een criminele organisatie en misbruik van vertrouwen.

b) Het tweede onderzoek heeft betrekking op een criminele organisatie, voornamelijk opererend vanuit Beringen, die verantwoordelijk zou zijn voor malafide geldstromen tussen diverse schijnvennootschappen. Om deze criminaliteitsvorm te faciliteren wordt er opnieuw gebruik gemaakt van stroman-zaakvoerders, maar ook boekhouders zouden in de organisatie betrokken zijn. In de periode januari 2018 tot begin 2021 zouden er minstens 7 vennootschappen misbruikt zijn, waarbij ettelijke miljoenen euro’s aan criminele vermogensvoordelen cash werden opgenomen en/of werden doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen. Het Parket Limburg vorderde in februari 2021 de onderzoeksrechter wegens lidmaatschap aan een criminele organisatie , valsheid in geschrifte en gebruik valse stukken, witwas en fiscale fraude.

Het betreffen twee organisaties die linken met mekaar zouden hebben. In de loop van vandaag en morgen zullen de arrestanten bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid.”