vrijdag 19 februari 2021

""Om terug te zien uit H|Z"" 100 jaar KvLv Heusden centrum

  
 
 
 
Kapelletje van Ubbersel geplaatst in 1917 bij de stichting van de boerinnenbond Heusden centrum. Het was op sacramentsdag 7 juni 1917 dat in Heusden Centrum de stichtingsvergadering werd gehouden onder leiding van pastoor Jan Berchmans Paquay (pastoor te Heusden), in tegenwoordigheid van de pas nieuw benoemde nationale proost August Van Olmen. Lucia Sentiens werd de eerste voorzitster. Ondervoorzitster werd mej. Flora Vanderhoydonck en secretaris-schatbewaarster Christina Eerdekens. De boerinnenbond trachtte aan ledenwerving te doen via het ledenblad en door lokale vergaderingen en studiedagen te houden. Lessen over veeteelt, zuivel en tuinbouw, koken en naaien, opvoeding van de kinderen, hygiëne en ziekenzorg werden gehouden. Er waren immers nog niet veel dokters en veel kindersterfte. Achtereenvolgens werden Maria Verpoorten en Maria Claes de voorzitsters.Hieronder vind je de fotobeschtijving....

kleine foto bovenstrij links = Feest van de boerinnenbond rond 1930. Men herkent onder andere: Maria Vanhoudt, Anna Frederix, Theresia Dams, Rosalie Peeters, Josephine Braekhuyzen, Emma Vanherle, Cecile Breakhuyzen, x Bearts, Marie Aerts, Octavie Vos, Nieke Vanherle, Clementine Gybels, Virginie Vandebroek, Zalia Leyssens, Amelie Elsen, Camille Lemmens, Geraldine Houben, x Dams, Marguerite Timmermans, x Leyssens, Theresia Gybels, pastoor Paulus Haels, Juliana X, Maria Verpoorten, de moeder van kapelaan Aechten, Camille Vos, Cecile Vanhoudt, Bertha Beckers, Pauline Cuppers, Emma Beckers, Camille Reynders en Anneke Verpoorten.

kleine foto bovenste rij rechts =1960: Kooklessen te Heusden centrum van de Heusdense en Everselse Boerinnenbond. Zittend: Paula Lambrechts, Mathilde Rogiers, Roza Elsen, Mathilde Theunis, x Beckers, Roza Balette, Anna Vanoppen en Fien Balette. Midden: Roza Vandevoort, xX, Julia Vanoppen, Antoinette Ariën, nicht van Oscar Hallemans, Nike Praets, Maria Vaes, Margaretha Dirix, Margriet Beckers, Maria Pollers en Antoinette Frederix. Boven: Maria Beckers, Roza Vaes, Mia Valkenborghs, Maria Claes, Roza Vandebroek en Marie-Louise Lemmens.

kleine foto middelste rij links = Bezoek aan de middelbare school. Gehurkt: Christiane Baeten, Greta Vogels, José en Maria Put, Lea Vandebroek, Narda Baerts, Margriet Stas en Julia Vogels. Staande: José Aerts, Maria Gybels, Germaine Aerts, pastoor Piet Moesen, Paula Engelen, Mia Biesmans, Wis Vandebergh, Alice Jans, Mathilde Stas, Agnes Boermans, Angèle Aerts, Paula Ramaekers, Pieta van den Heuvel, Angèle Meyen, Lea Leten, Ria Vandebroek, Hildegarde Croes, Roza Balette, Rita Vogels, Dina Gybels, Julia Vandooren, Yvonne Daniëls, Lieve Huysmans en Lydia Vandebroek.

kleine foto middelste rij rechts = 1 oktober 1967: Viering 50 jaar bestaan KVLV (toen nog Boerinnenbond). Het bestuur en de genodigden aan de erefeesttafel. Linkerkant tafel: Therese Lemmens, Lucie Claes, barones Maria Claes, senator Lucien Martens, xX, pastoor Martens, en kapelaan Vanheusden. Rechterkant tafel: Kapelaan Claes, A. Polders en Anna Cloostermans

kleine foto onderste rij links  = Roza Brusten, Maria Beutels, Maria Gielis, Amelie Vandebroek, Emma Reynders, Pieta van den Heuvel en Paula Meykens.

kleine foto onderste rij rechts = De kookploeg van 50-jaar KVLV jubelfeest. Leonie Aerts, Marie Tielens, Alice Beutels, Maria Gybels, Anna Claes, Emma Reynders en Pieta van den Heuvel.
Met veel dank aan De Heemkundige Kring Heusden