vrijdag 5 februari 2021

Nood aan kinderopvang

Afgelopen jaar werd meer dan ooit duidelijk dat onze gemeente nood heeft aan bijkomende kinderopvanginitiatieven. In het Lokaal Loket Kinderopvang helpen onze medewerkers ouders in hun zoektocht naar opvang voor hun baby of peuter. De vraag was echter groter dan het aanbod, met als gevolg dat slechts 28 van de 76 kinderen een gepaste opvangplek kregen. De Vlaamse regering maakt dit jaar extra middelen vrij voor nieuwe kinderopvangplaatsen met inkomenstarief. Dit zijn opvangplaatsen die in hun kostprijs rekening houden met het gezinsinkomen van de ouders. In Heusden-Zolder kan in dit jaar een kinderopvanginitiatief voor 15 nieuwe kinderopvangplaatsen een subsidie voor inkomenstarief aanvragen.
In samenwerking met Kind & Gezin bekijken onze medewerkers alle aanvragen en geven ze advies over de aanvragen van verschillende kinderopvanginitiatieven. In Heusden-Zolder hechten we veel belang aan een goede samenwerking. Onze voorkeur gaat uit naar initiatieven in wijken met een hoge nood en aan kinderopvang die bijzondere aandacht schenkt aan kwetsbare gezinnen. Bovendien is timing ook een bepalende factor in de adviesvorming, zeker gezien het huidige tekort.
Interesse om te starten met een kinderopvanginitiatief? Alle praktische info en meer uitleg over de voorwaarden, kan je rustig nalezen op www.heusden-zolder.be. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen een geschikte opvangplek krijgen.
Info: Huis van het Kind – 011 80 80 80