donderdag 11 februari 2021

in het kort starten de werken aan het Rode Kruis gebouw !

Als je voorbij het Rode Kruis gebouw komt gereden zie je al een werfkeet staan en zo kan je ook zien dat de aannemer al Heras Hekwerk geplaatst heeft rond het Rode Kruis gebouw. De verschillende diensten die ondergebracht waren in dit gebouw verhuisde al naar hun eigen locatie en andere zullen hun intrek nemen in de geplaatste containers achter de garage van het gebouw . Dit is een noodoplossing tot de verbouwingen zijn afgerond.

Zoals gezegd is de aannemer gestart met de inrichting van zijn werkterrein, de afbraakwerken zouden ergens van start gaan half februari. Er zal een verdieping bovenop geplaatst worden en heel het gebouw zal renovatiewerken ondergaan voor Het Huis van het Kind en als alle werken op schema zitten zal dit klaar zijn ergens in het najaar.. KLIK HIER dan kom je op de gemeentewebsite Huis van het Kind.