maandag 15 februari 2021

Aswoensdag

Deze week 17 februari viert de katholieke gemeenschap Aswoensdag, de start van de vastentijd, voorafgaande aan Pasen. Veertig dagen om tot inkeer te komen, om te ontdekken wat werkelijk belangrijk is voor ons als mens, als christen-gelovige. Aswoensdag wordt normaal een askruisje toegediend op het voorhoofd. Dit jaar geen askruisje, omdat alles coronaproof moet gebeuren. De priester legt nu de as op door die over de kruin van de gelovige te strooien. De gebruikte as is het restproduct van de verbrande en gewijde palmtakjes van het vorige jaar bij de viering op Palmzondag. Deze asoplegging verwijst naar boetedoening. De vasten is een tijd van inkeer, zuivering, in het ‘reine’ komen met jezelf, de andere en met God.

In de kerk van Heusden Centrum kunnen gelovigen op Aswoensdag om 9u00 en 18u30 eucharistie vieren (15 mensen). Nadien zal de priester as uitstrooien over het hoofd van de aanwezige gelovigen. Hij blijft ter beschikking tot 10u00 en tot 19u30 voor hen die de mis niet konden bijwonen en toch as willen ontvangen. Dank aan Ward Ceyssens