maandag 15 februari 2021

Aswoensdag: eucharistieviering in de kerk van Heusden Berkenbos

Woensdag aanstaande, 17 februari om 8 uur zal in de parochiekerk Sint Valentinus te Heusden-Berkenbos een eucharistieviering gehouden worden, met maximaal 15 deelnemers.
 
Na deze eucharistieviering ontvangen gelovigen, die niet konden deelnemen aan de eucharistieviering een askruisje als ze dat wensen. 

Iedereen van harte welkom. Met dank aan Pitjoe Geybels-Claes