donderdag 7 januari 2021

weer veel huisvuil in de Valentinusstraat Lindeman

 We zien regelmatig her en der vuil liggen dat de sluikstorters achterlaten? nu ditmaal wil ik wel reageren van zo zagen we in de Vanlentinusstraat op De Lindeman weer een maar nu zagen we weer een grote hoeveelheid huishoudvuil liggen langs de weg.
Dit is weer goed voor onze everzwijnen en wolven te lokken naar de Lindeman