vrijdag 8 januari 2021

"" VERSCHILLIGHEID "" ART 27 met Magda Huygens

Artist book met tekeningen & Scars in Nature
Inhoudelijk komt deze reeks voort uit mijn verontwaardiging over de onverschilligheid van de mensheid in verband met ons leefmilieu'
We weten dat er dringend iets moet veranderen, maar er is altijd wel iets dat meer dringend is.
Realistische werken worden bewerkt, zodat het landschap wordt verstoord.
Een boom wordt in een transparante kubus geplaatst.
Gaten worden in een berg gemaakt.
Delen van het landschap worden weggevaagd.
Lineaire en abstracte vormen worden in het landschap gebracht, .'..
Het zijn kleine ingrepen' maar zo is het ook in de realiteit . 
De vervuiling is niet altijd duidelijk zichtbaar.
Als we onze ogen niet willen openen zullen we de ontaarding van onze planeet niet opmerken en te laat ingrijpen.

""20 Jaar ART27 "" in de ZLDR Luchtfabriek. ""VERSCHILLIGHEID "" is de titel van deze nieuwe kunsttentoonstelling die nog loopt tot en met 10 januari 2021. Elke dag tussen 09 - 12 uur en van 13u00 tot 17u00 Reservatie doe je via deze link KLIKHIER