dinsdag 12 januari 2021

Persbericht Open-Vld Heusden-Zolder => Onze gemeente verspreidt ‘Fake News’!

15 mei 2020
Einde lockdown 1,
de factuur van Limburg.net valt in de bus. 80% duurder dan het jaar ervoor!
Opnieuw betaalt men afval op basis van gezinssamenstelling en niet op basis van geproduceerd afval, de kleine vervuiler betaalt het gelag!
11 januari 2021
Het gemeentebestuur kondigt met veel poeha aan dat de ‘gratis’ vuilzakken kunnen afgehaald worden vanaf 8 februari.
De berichtgeving van ons gemeentebestuur is FAKE NEWS (en de sociale media zou deze moeten bannen). De vuilzakken zijn niet gratis en de vervuiler betaalt beperkter:
• Ten eerste betaalt elk gezin in verhouding tot gezinssamenstelling.
   Niet op basis van geproduceerd afval.
   Elke gezin kreeg in het voorjaar de factuur van Limburg.net
• Daarnaast wordt een deel van de factuur van Limburg.net betaald door de gemeente.
  De gemeente int grotendeels zijn centen op de basis van wie werkt en/of wie vastgoed bezit.

We citeren Limburg.net:
“Het quotum waar u recht op hebt, is berekend op basis van een gemiddeld gebruik, naar beneden afgerond. Waarom een gemiddeld gebruik en niet bijvoorbeeld de hoeveelheid van wie het minste afval aanbiedt? Dat kom omdat heel wat burgers - zo’n 8 tot 10% - nooit huisvuil aanbieden. En dit kan niet, want iedereen heeft huisvuil, hoe goed men ook sorteert. In het systeem waarbij iedereen een afvalbelasting krijgt, betalen deze burgers voortaan ook mee. Zo willen we misbruiken tegengaan en de afvalbelasting betaalbaar houden.” Dit houdt dus in dat de gezinnen voor het sluikstorten betalen en zelfs straffer, dat als men geen vuilzakken geeft, men gewoon alle afval op straat zou droppen. Denkt men nu werkelijk dat mensen echt bereid zijn om in een afvalberg te willen wonen? Onze inwoners bezitten absoluut zeker burgerzin en verantwoordelijkheidszin! Wij vragen om het systeem te herzien naar een systeem waarbij de vervuiler ook effectief moet betalen. Er zijn vergelijkbare projecten waar men een afname van het restvuil zag met 30% en gft zelfs met 50%. Het zet de burgers aan tot voorkomen van afval en tot beter sorteren.

Koppel hieraan het stimuleren van composteren en huisvuilzakken het jaar rond gratis aanleveren in het containerpark (bovenop de ophaling uiteraard!) en zowel restvuil als sluikstorten zullen een groot stuk afnemen. Want let’s be honest. We kunnen sluikstorters opsporen en ze bestraffen, maar is het niet beter om dit sluikstorten pro-actief te voorkomen? Daarenboven is het pas echt correct en eerlijk als de afvalproducent betaalt en niet een gezin op basis van een forfait en gezinssamenstelling. Ons gemeentebestuur behandelt ons zeer unfair met deze forfaitaire belasting! 
- Ohja, en ga zeker je vuilzakken afhalen, want je hebt er tenslotte voor betaald 
Hilaire Spreuwers,                                         Philippe Beeckmans
Voorzitter Open-Vld Heusden-Zolder           Secretaris