dinsdag 26 januari 2021

Op naar een veilige schoolomgeving in Eversel

Met het scholenplan heeft het lokaal bestuur de bedoeling om de schoolomgevingen in onze gemeente veiliger te maken, op maat van de leerlingen en de fietsers. Op dit moment is De Springplank in Eversel aan de beurt. Via de Route2School app bezorgden ouders en de ouderraad van de school heel wat bruikbare input.

Het plan was om een participatietraject op te zetten waarbij de schoolkinderen zelf een hoofdrol kregen. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zouden, onder begeleiding van Mobiel 21, met telramen het verkeer in de omgeving tellen en ideeĆ«n voor een veilige schoolomgeving aanreiken. Dit alles zou de basis zijn van een participatieavond waarbij de leerlingen samen met ouders en onmiddellijke buren een gezamenlijk voorstel konden uitwerken. Helaas besloot de coronacrisis hier anders over. Na veel vijven en zessen gooiden onze collega’s van Mobiliteit het over een andere boeg en werkten ze in overleg met de schooldirectie, de ouderraad, de buitenschoolse kinderopvang en de lokale politie een aantal kleine, maar dringende ingrepen uit. Deze kunnen later, als de maatregelen het toelaten, mee geĆ«valueerd worden in een nieuw participatietraject.

Zo werden een aantal gevaarlijke, dwarse parkeervakken in de buurt van de schoolpoort geschrapt, om de autovrije wachtzone een stuk ruimer te maken. Het knelpunt van de stilstaande bus van de buitenschoolse opvang op de fietssuggestiestrook in de nabije schoolomgeving wordt ook aangepakt. Zo wordt een bushaven ingericht buiten de rijweg. Je vindt een plannetje van deze ingrepen op onze gemeentelijke website. Alles wordt ingericht met voorlopige materialen zoals belijning en paaltjes, om te testen of deze oplossing later een definitieve uitvoering krijgt.

En hopelijk krijgen we dit (school)jaar nog de mogelijkheid om het participatietraject met ouders, kinderen en buren op te starten waarbij ze nauw kunnen samenwerken aan een veilige schoolomgeving in Eversel.
Info: Team Leefomgeving | Mobiliteit – 011 80 80 80