zaterdag 15 oktober 2022

Gezien door de lens van Paul Vanhove


De pimpelmees is een holenbroeder die vooral in bomen broedt. Ook nestkastjes worden doorgaans gauw bezet. Een nestkast van 12x12x28 cm met een invliegopening van ongeveer 28 mm is perfect voor de pimpelmees. In de winter is de mees één van de meest algemene soorten op de voedertafel. Soms is ze zo gefocust op voedsel, dat ze nog nauwelijks let op potentiële gevaren. Heb je een huiskat, hang ze dan zeker een belletje om zodat de vogels op de voederplank haar tijdig horen aankomen. Met veel dank aan NATUURPUNT voor deze info wil je meer weten over de pimpelmees KLIK HIER
Foto's met veel dank aan Paul Vanhove, meer werk van Paul vind je Klik hier terug