maandag 25 januari 2021

Beleidsmakers aan het werk

Kort
• Ons lokaal bestuur gaat ermee akkoord om de helft van de kosten van het gezondheidsonderzoek i.v.m. de exploitatie van de nv Remo Milieubeheer te dragen.
• Het schepencollege besluit de Buitenspeeldag te organiseren op het Marktplein op 21 april 2021.
• De gemeenteraad bepaalde de criteria die gehanteerd worden om advies uit te brengen over de aanvragen van bijkomende gesubsidieerde kinderopvangplaatsen.

Onderhoud schuilhuisjes
Het college van burgemeester en schepenen gaat een overeenkomst aan met vzw BLM voor het maandelijks onderhoud van 63 schuilhuisjes, het éénmalig bijkomend groenonderhoud rondom de schuilhuisjes en het éénmalig onderhoud van de daken (en zonnepanelen) van de schuilhuisjes voor het dienstjaar 2021 in het kader van sociale inschakeling.

Glansrol voor de Mangelbeekvallei
De gemeente zet samen met de Vlaamse Landmaatschappij in op de kernkwaliteiten van de Mangelbeekvallei nl. water en natuur, trage wegen, mijnerfgoed en ontmoeting. Het watersysteem van de Mangelbeek wordt in kaart gebracht. Op basis van voorstellen van de dorpsraden worden er trage wegen aangelegd en er worden mijnbelevingsplekken ingericht zodat iedereen het mijnerfgoed kan ontdekken. De werken zijn nu in voorbereiding en zullen in 2022 worden uitgevoerd. Het landinrichtingsplan kan je raadplegen op www.heusden-zolder.be, zoek op ‘landinrichtingsplan’.

Actualisering GAS-reglement
Na 1 jaar toepassing gemeentelijke administratieve sancties zijn de grote lijnen zichtbaar. De meeste dossiers werden opgemaakt naar aanleiding van afvalproblematiek en verkeersinbreuken. In totaal werden meer dan 600 dossiers opgemaakt, wat in vergelijking met andere besturen zeker niet weinig is. Het GAS-reglement blijkt voldoende doeltreffend te zijn, de wijzigingen vanaf 2021 zijn dan ook beperkt. Om de netheid te verbeteren wordt er extra ingezet op het voorkomen van achtergelaten hondenpoep. Hondeneigenaars moeten hondenpoepzakjes bij zich hebben én gebruiken. Is er een hondentoilet in de buurt? Dan moet dit gebruikt.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
De volgende raad vindt plaats op donderdag 25 februari om 19 uur. Afhankelijk van de geldende maatregelen vindt deze raad digitaal plaats of in de raadzaal van het gemeentehuis. Raadpleeg onze website voor de meest recente informatie.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen