maandag 18 januari 2021

28 januari is de eerste digitale gemeenteraad van 2021

Op donderdag 28 januari zal de gemeenteraad weer samenkomen, digitaal weliswaar.
Er zijn niet zoveel punten voorzien momenteel, toch hier enkele punten uit de gemeenteraadlijst.
- Secretariaat en juridische zaken - eedaflegging algemeen directeur de heer Rony Herlitska.
- Financiƫn - dading tussen gemeente en NV King Belgium
- Politie - kennisgeving goedkeuring begroting 2021
- Politie - overzicht van de gunningen
Klik Hier dan kan je rustig alles nalezen & downloaden