zondag 13 december 2020

Pastoor Ghislain Agognon is de nieuwe pastoor van de Federatie Zolder

Er komt dus een nieuwe pastoor in Zolder met name Ghislain Agognon (zie de foto) en hij komt van de parochie Nieuwerkerken.  Zelf laat Pastoor Agognon ons weten dat hij in Zolder komt wonen van zodra de pastorie in orde is. En vanaf januari zal de nieuwe  pastoor al werkzaam zijn binnen de federatie Zolder.

Verder mochten we een zeer kort gesprek nog hebben met de huidige pastoor  van Zolder Giuseppe Di Salvatore. Wat mij betreft, ga ik met pensioen maar ik blijf een priester van het bisdom Hasselt en zal werkzaam zijn in Italië, werkzaam in pastorale dienst.
We hadden wel een viering gepland (Kerstdag) om afscheid te nemen  van  Zolder maar het coronavirus heeft alles op z'n kop gezet. Zo mochten we wel eind november afscheid nemen met de voorzitters van de vier parochieteams, in kleine kring en dat is alles wat ons voorlopig is toegelaten.
Sinds 18 oktober 2015 is pastoor Giuseppe Di Salvatore zijn werk als pastoor gestart binnen de federatie Zolder en hij nam het over van pastoor Olav Vandebril

Pastoor Giuseppe Di Salvatore liet ons weten dat de nieuwe pastoor Ghislain Agognon al is benoemd , maar we moeten nog wachten op de officiële benoeming van de bisschop die op de tijdschrift van het bisdom "Samen" zal verschijnen... Komt er een speciale viering voor de nieuwe pastoor dat zal van het coronavirus afhangen en als de maatregeling dit toelaat. 
We wensen alvast pastoor  Giuseppe Di Salvatore en fijn en welverdiend pensioen toe, en noemen de aankomende pastoor Ghislain Agognon van harte welkom in de federatie Zolder;
Foto met dank aan pastoor Ghislain Agognon