vrijdag 4 december 2020

Opbouw kerststal door KWB Heusden centrum


Vanmorgen zijn leden van de KWB Heusden-centrum begonnen met de opbouw van de kerststal op het Willibrordusplein. Vorig jaar stond de kerststal op een zeer on- aangename plaats op het plein, maar daar is dit jaar terug verandering in gekomen. De kerststal staat terug op zijn oude vertrouwde plaats. Omdat alles coronaproof moest verlopen, en omdat dat er geen avondmissen worden gedaan in de kerk, was het aangewezen om de zegening direct na de opbouw te houden. Pastoor Guido werd bereid gevonden om de kerststal in te zegenen zij het helaas zonder de gebruikelijke aanbieding van een receptie aangeboden door de Heusdense Handelaars. Eind goed al goed, het is een jaar om snel te vergeten en hopelijk kunnen we volgend jaar weer alles normaal laten verlopen. Met veel dank aan Joseph Bams voor de info en foto's