maandag 7 december 2020

Jeugdwerk krijgt financiële steun

Een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren is noodzakelijk in een ambitieuze gemeente als Heusden-Zolder. Het jeugdwerk is hierbij een belangrijke pijler. Door het vrijwillig engagement van jongeren kunnen onze jeugdige inwoners elkaar ontmoeten, van elkaar leren en hun talenten ontwikkelen. Ze doen daarbij sociale vaardigheden op die op latere leeftijd zeker nog van pas komen. Het gemeentebestuur wil deze werking ondersteunen en kansen verruimen door subsidies te voorzien voor een totaalbedrag van € 50 890 per werkjaar.

Om de kwaliteit van leidinggeven en organisatie te garanderen, betaalt ons bestuur kadervormingscursussen gedeeltelijk terug. Ook jongeren en jongvolwassenen tot en met 30 jaar die niet aangesloten zijn bij een jeugdwerkinitiatief, kunnen een toelage aanvragen voor het volgen van een kadervormingscursus. Je kan de voorwaarden hiervoor nalezen op de gemeentelijke website. Voor de terugbetalingen van kadervormingen wordt jaarlijks een budget van € 10 000 vrijgemaakt.

Een goede werking vereist ook een polyvalente, functionele en vooral veilige infrastructuur. Jeugdwerkinitiatieven, die verbeteringen aanbrengen aan hun lokalen en terreinen, krijgen hiervoor ook subsidies. Jaarlijks wordt hiervoor € 30 000 gereserveerd.
Info: Team Welzijn – 011 80 80 80