dinsdag 29 december 2020

Gezien door de lens van Paul Vanhove

Zwarte stern
Zwarte sterns zijn vogels van het ondiepe moeras. Ze broeden op drijvende watervegetatie (liefst krabbenscheer), nestvlotjes en modderbanken in ondiepe en matig voedselrijke moerassen en in agrarische gebieden met brede sloten en modderbanken. Ze foerageren niet ver van de kolonies op kleine visjes, amfibieƫn, insecten en regenwormen. Zwarte sterns overwinteren in West-Afrika.

Foto's met veel dank aan Paul Vanhove, meer werk van Paul vind je KLIK HIER
Ook veel dank voor de tekst en informatie Vogelbescherming klik Hier