vrijdag 11 december 2020

18,4% van de gezinnen haalden hun quotum huisvuil nog niet af

Gezinnen in Limburg die een afvalbelasting betalen aan Limburg.net hebben hierdoor recht op een quotum huisvuil. Jaarlijks haalt ongeveer 10% van de gezinnen dit quotum niet af. Limburg.net stelt nu vast dat voor 2020 bijna dubbel zoveel gezinnen hun quotum nog niet hebben afgehaald en roept iedereen op om dat zeker nog te doen voor 31 december.

Bijna de helft meer gezinnen haalden hun quotum 2020 nog niet af Elk gezin dat op 1 januari gedomicilieerd is in het werkingsgebied van Limburg.net en een afvalbelasting betaalt aan Limburg.net voor de inzameling en de verwerking van het afval heeft recht op een quotum huisvuil. In het bedrag van de afvalbelasting zit immers een hoeveelheid huisvuilzakken of huisvuilkilo’s vervat. Gezinnen die wonen in een regio waar het afval in zakken wordt opgehaald kunnen deze quotumzakken afhalen in een van de verschillende afhaalpunten. Het aantal zakken of kilo’s waar een gezin recht op heeft hangt af van de gezinstoestand op 1 januari.

Uit een analyse van Limburg.net blijkt dat jaarlijks ongeveer 10% van de gezinnen in een gemeente met huiszakken hun quotum huisvuil niet afhaalt. Nu het jaareinde nadert stelt Limburg.net vast dat vandaag 18,4% van de gezinnen hun quotum huisvuil nog niet heeft afgehaald. Gezien het quotum vervalt op 31 december roept Limburg.net al deze gezinnen op om dit zo snel mogelijk te doen.

Meerdere afhaalpunten in elke gemeente Limburg.net voorziet in elke gemeente meerdere locaties waar het quotum huisvuil afgehaald kan worden. Op www.limburg.net/huisvuilzakken2020 vindt u een uitgebreide lijst met de bedeelpunten in elke gemeente.