dinsdag 10 november 2020

Steun voor verenigingen

Tijdens de eerste coronagolf werden heel wat verenigingen getroffen in hun dagelijkse werking. Deze tweede lockdown maakt het voor hen niet makkelijker. Opnieuw worden ze gedwongen om hun reguliere werking aan te passen of op te schorten en is het organiseren van evenementen om de kas te spijzen niet evident. De vaste kosten zoals leningen of huur blijven doorlopen en extra onkosten om de veiligheid van de leden te garanderen, wegen zwaar door.

Ons lokaal bestuur Heusden-Zolder wil erkende verenigingen uit onze gemeente een hart onder de riem steken en hen helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Het verenigingsleven is de motor van elke gemeenschap en moet alle kansen krijgen om te overleven. Met het noodfonds en de impulssubsidie proberen we onze clubs en verenigingen meer slagkracht te bieden.

Met het noodfonds geven we een éénmalige financiële ondersteuning om de financiële gezondheid en de toekomstige werking van de vereniging veilig te stellen. De toelage kan ingezet worden voor gemaakte kosten (zoals lening- of huurlasten tijdens lockdownmaanden of aankoop van mondmaskers) of gemiste inkomsten (zoals lidgelden, verhuur van zalen, opbrengst jaarlijkse eetdag of fuif). De toelage bedraagt minimum € 250 en maximum € 6 000. Meer info over de aanvraag en alle voorwaarden lees je op www.heusden-zolder.be.

Wanneer het terug kan en mag wil het lokaal bestuur verenigingen aanmoedigen om activiteiten te organiseren. Uiteraard vraagt het heel wat extra inspanningen om dit coronaproof en veilig te laten verlopen. Binnen het relanceplan werd hiervoor de impulssubsidie in het leven geroepen. Erkende verenigingen die in de iets verdere toekomst een activiteit of evenement willen organiseren, kunnen een eenmalige ondersteuning van maximum € 1 000 aanvragen. Het volledige reglement en aanvraagformulier kan je terugvinden op www.heusden-zolder.be
Info: Samenleving | Welzijn – 011 80 80 80