zondag 1 november 2020

Na 30 jaar leiding neemt Guy afscheid van de Scouts& Gidsen uit Eversel

’t Is gebeurd ....
.... zo klinkt het dagelijks op tv na de finale van ‘De Slimste Mens’.
Nu is er bij het begin van dit scoutsjaar toch ook wel iets opmerkelijks gebeurd. (Kawellen-)leider Guy is namelijk – na meer dan 30 jaar - gestopt als leider bij onze scoutsgroep, maar blijft nog wel lid van de stam – dit is onze tak voor oud-leiding. 30 jaar leiding geven in een scoutsgroep is niet niks en daarom willen we hier toch even terugblikken op die lange carrière.

In de zomer van 1990 (!!!) werd Guy gevraagd om de leidingdsploeg van onze toen nog erg jonge scoutsgroep te komen versterken. Vanaf dat eerste jaar is hij er dan ook met heel veel enthousiasme ingevlogen, en dit in zijn favoriete leeftijdsgroep, de Kabouters en Welpen. Van jaar tot jaar groeide hij in die rol, werd al snel takverantwoordelijke en in het jaar 2000 werd hij tot groepsleider verkozen, en bleef dit tot in 2006. Maar ook daarna bleef hij actief als gedreven kawellenleider; hij maakte één keer een zijsprongetje als jogileider maar keerde toch al snel terug naar zijn geliefde kawellentak. Pleinspelen, laddercompetities, de Teerpooteisen, kawellenweekends, de communicatie met de ouders, ... dat waren zijn specialiteiten.

Na een ongelukkige val in 2009 – uitgerekend tijdens de viering van de 20ste verjaardag van onze groep – moest Guy het noodgedwongen een hele tijd wat rustiger aan doen maar hij bleef – al was het vanop enige afstand – wel actief als leider. Gelukkig waren er ondertussen gsm’s, internet, e-mail, Facebook, enz ... waardoor dat allemaal mogelijk werd. Guy was een graag geziene gast, zowel bij de leden, de medeleiding, als bij vele ouders. Dikwijls ook één van de smaakmakers bij leidingsbijeenkomsten of leidingsfeestjes. Voor zijn medeleiding was hij vaak ook ‘de luis in de pels’, namelijk degene die iedereen aanporde om op tijd de geplande activiteiten grondig voor te bereiden. Samengevat: gedurende al die vele jaren heeft Guy – op zijn eigen karakteristieke wijze bijgedragen aan de uitbouw, de groei en de werking van onze scoutsgroep (en nota bene: wàt voor een scoutsgroep!).
Daarom heel oprecht: GUY, M-E-R-C-I, D-A-N-K-U-W-E-L, M-E-R-C-I .. en nog heel veel aangename scoutsmomenten bij de Stam!
Met veel dank aan Gerard Leten voor deze mooie tekst en Guy voor zijn foto