donderdag 5 november 2020

KH De Ware Vrienden Zolder in rouw

Jos Peeters is 70 jaar geworden, waarvan hij 35 jaar als muzikant in vele harmonie-orkesten speelde, maar de harmonie De Ware Vrienden in Zolder beschouwde hij als zijn muzikale thuis. In 1996 werd hij bestuurslid van onze harmonie om vervolgens in 2004 voorzitter te worden, een functie die hij 10 jaar lang met hart en ziel uitgeoefend heeft. KH De Ware Vrienden Zolder gaat hem missen, onze Jos, met zijn pauken van koper, zijn karakter van staal en een hart van goud. Met dank aan Isabelle Thielemans voor deze berichtgeving