vrijdag 27 november 2020

Kerst & vredesverlichtingen => ook de Pastoor Paquaylaan branden al kerstlampjes


Ook in de Pastoor Paquaylaan zijn ver versieringen al op bepaalde plaatsen een feit. Zowel voor het vredes en of kerstfeest. We wensen iedereen een zeer goede gezondheid en een gezellig eindejaar toe met de nodige veiligheid naar jezelf en je medemens Kelly & Denny