maandag 30 november 2020

1ste parking voor laden & lossen is in aanleg


De eerste van de 3 aan te leggen parkings voor het laden en lossen van de vrachtwagens op de Koolmijnlaan is morgenavond al klaar. Vanmorgen zijn de werken gestart en alles valt redelijk goed mee om de parking die er al was aan te passen. De werken zullen afhankelijk van de weersomstandigheden een drietal weken duren, en de Koolmijnlaan zal steeds toegankelijk blijven. Alleen ter hoogte van de werken zal een voorziene voorrangsregeling met beurtelings verkeer geplaatst zijn. En zo zal de hinder tot een minimum herleid worden. Deze eerste parking is aan ""Onder de poort"" en de volgende parking die zal ingericht worden is schuin tegenover het Turks-Belgisch Cultuurhuis en als laatste in rij komt dan de parking aan de Hema aan de beurt vertelde de aannemer me zojuist.

Als deze werken voorbij zijn dan kunnen de leveranciers laden en lossen naar believen zonder dat de bestuurders van de voertuigen er nog hinder van hebben. Zo komt er een vlot en doorgaand verkeer zonder hinder waar iedereen zich goed bij zal voelen.