woensdag 7 oktober 2020

Sanering van de bodemverontreiniging in Boekt

Op 05 februari van dit jaar werd door de burgemeester & college van schepenen het bestek goedgekeurd van 44.200 euro excl. voor de bodemverontreiniging die momenteel uitgevoerd wordt in de Ubbelstraat  te Boekt omdat een verontreiniging werd vastgesteld tijdens het verwijderen van een stookolietank met de afbraak oude boekerij.

Met veel dank aan Linda Graulus voor deze foto's