zaterdag 17 oktober 2020

""Om terug te zien uit H|Z "".

   
  
In de jaren 1900 kwam er verandering in bet leven van onze Zolderse boeren, In 1907 werd een naamloze vennootschap  'Kolenmijnen van Helchteren en Zolder' opgericht. Na succesrijke boringen werd beslist de exploitatiezetel op het gehucht Voort te  vestigen. Dit was precies de meest dorre en verlaten wijk. van de gemeente. Wij gaan nog enkele keren terug komen op de kolenmijnmijn van Zolder.

Grote foto boven => De eerste gebouwen staan recht
Foto 1 1ste rij links => Deze woning moest plaats ruimen voor de opbouw van de kolenmijn.
                                   Het was in deze omgeving dat de meest succesrijke boring plaats vond.
Foto 2 1ste rij midden => Ook op Terlaemen werd er geboord, tegenover het kasteel. we herkennen:
                                       G. en L. Munters - Trees Goris - Trees Vranck.en  J. Reynders (Boske).
                                       De anderen zijn Duitse boormeesters
Foto 3 1ste rij rechts => De verbinding tussen twee houten schachttorens waarin de vriesinstallatie was ondergebracht.
Foto 2de rij links => De opbouw in 1912. Schouw en watertoren zijn nog niet klaar
Foto 2de rij midden => Wijding van schacht 1 op 16 april 1921 door pastoor Sak
Foto 2de rij rechts =>  De voorlopige kantoren in 1912
Met veel dank aan J. Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder uit het boek ""Zolder"" uit 1983