maandag 12 oktober 2020

De bladkorven zijn er

Sinds begin deze maand kan je onze bladkorven weer vinden in het straatbeeld. Bladkorven zijn uitsluitend bestemd voor bladeren van gemeentelijke bomen. Het is dus niet de bedoeling om er groenafval van je tuin in achter te laten. Op elke korf vind je bovendien meer info en contactgegevens om te melden wanneer de korf vol zit. Bij voldoende meldingen geven we de opdracht aan een externe firma om op ronde te gaan en de korven leeg te maken. De bladkorven worden in lanen en perken of op pleinen met gemeentelijke bomen geplaatst. De Kayenberg in Boekt is de uitzondering. Daar mogen de bewoners het bladafval op hoopjes in de berm harken.

Elk jaar krijgen we voorstellen voor nieuwe locaties binnen. Onze ploegverantwoordelijke Groen bekijkt en evalueert elke vraag en voegt ze al dan niet toe tot de lijst. Deze lijst wordt voorgelegd aan het schepencollege ter goedkeuring. Wie een suggestie heeft voor volgend jaar, mag dat zeker doorgeven.
Wist je trouwens dat je bladeren best op je gazon laat liggen? Bomen halen voedingsstoffen uit de bodem, halen CO2 uit de lucht en droppen die in onze tuin. We krijgen gratis mest en humus. Als we in de herfst de blaadjes laten liggen, hebben we tegen de zomer een verteerde humuslaag die als een spons het water zal vasthouden. Iets om over na te denken!    Info: Team Werkplaats – 011 80 80 93