maandag 26 oktober 2020

Bijkomend agendapunt voor de gemeenteraad Heusden-Zolder

Indieners : Zegers Hans , Hermans Herwig ,Feyen Ria ,Ann Leyssens Onderwerp/titel => Hinder bij verbranden van afvalstoffen.
Uiteenzetting van de feiten en argumentatie
Het illegaal verbranden van afvalstoffen in houtkachels , open haarden en open lucht is een belangrijk aandeel in de luchtverontreiniging Vlaanderen en kan de gezondheid van de bevolking en fauna en flora ernstig schaden.

Naar het GAS reglement van andere gemeenten wordt vermeld dat een installatie gevoed met vaste brandstof slecht zelden en op kortstondige wij zichtbaar rook mag uitwerpen . Men dient dus alle voorzorgen te treffen om de buurt niet te hinderen door geur, gas, damp ,roet en andere uitwasemgassen. Stoken met een verbrandingsinstallatie is enkel toegelaten met gebruik van onbehandeld hout .

Afvalgassen van verbrandingsinstallaties dienen geloosd via een lozingspunt dat voldoende hoog is en er een goede verspreiding is van de geloosde stoffen Voor onze gemeente wordt dit in het GAS reglement enkel vermeld voor plaatsing van een schouw of uitlaat van een professionele dampkap . Dus voor industriƫle gebouwen .

Voorstel van besluit
Wij vragen om in het GAS reglement een regel bij op te nemen waarin wij vragen om geen onderscheid te maken tussen de industriƫle gebouwen en particulieren om zo hinder met de buurt te voorkomen. Datum 22 oktober 2020