donderdag 15 oktober 2020

17 oktober = werelddag van verzet tegen armoede

Op zaterdag 17 oktober is het ‘Werelddag van verzet tegen armoede’.
Een belangrijke dag om aandacht te vragen voor de vele mensen die dag in dag uit strijden tegen armoede.

Armoede is geen ver-van-mijn-bed-show. Steeds meer gezinnen leven in kansarmoede. Mensen moeten rondkomen met een inkomen dat lager ligt dan de armoedegrens. Anderzijds mag ongelijkheid en armoede niet gereduceerd worden tot het financiële aspect. Kansarmoede vertaalt zich ook naar slechtere huisvesting, sociale en culturele uitsluiting, ongelijke toegang tot gezondheidszorg, enzovoort. 17 oktober is dus een belangrijke dag om deze problematiek onder de aandacht te brengen en op de agenda te plaatsen. Witte lakens

Jaarlijks hangen we op 17 oktober witte, geknoopte lakens – het symbool van verzet tegen armoede – uit het raam. Ook dit jaar willen we zowel diensten, handelaars, lokale besturen, … als de brede bevolking aansporen om zaterdag 17 oktober hun gebouwen of huizen te voorzien van witte, geknoopte lakens om ‘de strijd tegen armoede aan te knopen’. Deze witte lakens staan symbool als ‘ontsnapping uit de armoede’. Het laken uit het raam verbeeldt de ontsnapping, de knoop erin verwijst naar het aanbinden van de strijd tegen armoede. KLIK HIER met dank