woensdag 23 september 2020

Vormelingen uit Boekt vernieuwden hun doopbeloften

Zondagmorgen kwamen de vormelingen uit Boekt samen aan de Heilig Hartkerk in Boekt om hun doopbeloften te vernieuwen. Vormheer was Mgr Albert VanbuelPastoor Giuseppe Di Salvatore en Parochieassistente Brigitte Vandenbosch zorgden dat het een heel mooie eucharistieviering was

Lentel, Senne, Juli, Riano, Nette, Kelly, Emma, Sam, Tiebo, Fran, Fien, Lucas, Lyano, Loredane, Yuna, Ruben, Luca, Lieze, Emile, Luna, Thibeau, Lukas & Sam
Ook vele dank aan Annarita Costa &Annick Machiels (het Catecheseteam Boekt) voor info en foto