dinsdag 15 september 2020

Stoep = parking


In mei werd de heringerichte St.-Maartenlaan in gebruik genomen. De fietsersbond, die een bijdrage wil leveren aan een duurzaam woon-schoolverkeer stelde bij het begin van het nieuwe schooljaar vast dat een en ander niet correct verloopt. De stoep wordt over de gehele lengte gebruikt als parkeerplaats. Niet alleen tijdens schooleinde van kleuterschool De Pagadder maar ook aan de lokale horeca. Voetgangers en minder mobiele personen kunnen geen kant op. Ouders die hun kleuter(s) afhalen doen dit vooral met de wagen. Een enkeling doet dit met de fiets alhoewel de meeste ouders uit de directe omgeving afkomstig zijn. Schooltoezicht door politie of gemeenschapswachten is er niet waardoor stoepparkeerders de vrije hand hebben. Info & foto Danny Wendelen